Geheimhoudingsverklaring opstellen

Geheimhoudingsverklaring

Als u in gesprek bent met een potentiële koper kunt u niet zonder geheimhoudingsverklaring. Daarin staat onder meer zwart op wit dat de geïnteresseerde partij geen informatie aan derden zal doorgeven over de bedrijfsboekhouding en andere cijfers.

Deze geheimhoudingsverklaring kunt u hier downloaden met of zonder boeteclausule. Wilt u extra op safe spelen dan kunt u een boeteclausule opnemen in de verklaring.

Lekken bepaalde bedrijfsgeheimen toch uit dan is er eventueel een juridische mogelijkheid om de andere partij aan te klagen.

Juridisch advies bij een bedrijfsovername.

Bel direct: 055 303 1950 of maak een afspraak.