Bedrijfsovername mkb: dit is het stappenplan

footprint-725527_960_720

Bedrijfsovername mkb: dit is het stappenplan

Home » Bedrijf kopen » Bedrijfsovername mkb: dit is het stappenplan

U bent mkb’er en wilt een bedrijf kopen of verkopen, maar hoe werkt dat? Een goede bedrijfsoverdracht vraagt meer tijd en aandacht dan u denkt. Er zijn vaak allerlei juridische en financiële aspecten waar u rekening mee dient te houden. Een expert die uw belang vertegenwoordigt en alle stappen helder in kaart brengt kan u daarbij van grote dienst zijn. In dit artikel zetten we in een stappenplan op een rij welke aspecten komen kijken bij een bedrijfsovername in het mkb.

 1. Inventariseer uw wensen

  U heeft uw bedrijf waarschijnlijk met veel aandacht en liefde opgebouwd. De verkoop ervan verdient evenveel aandacht. Ga dus eerst eens rustig bij uzelf na wat de reden is dat u het bedrijf verkoopt. Inventariseer wat u op financieel gebied wenst, maar ga ook na wat de verkoop voor u persoonlijk betekent. Wat gaat u daarna doen bijvoorbeeld? En wat is financieel nodig en haalbaar?
 2. Bereid de bedrijfsovername goed voor

  Als u het besluit tot overdracht hebt genomen is het tijd om uw bedrijf onder de loep te nemen. Maak een analyse van de markt waarin u opereert, de financiële positie van uw bedrijf en de kwaliteit van management en organisatie. Dit laat u allemaal vastleggen in een informatiememorandum, waar potentiële kopers inzage in hebben. Een deskundig adviseur kan u helpen om een en ander correct op papier te zetten.
 3. Maak uw bedrijf klaar voor de overdracht

  Een goedgevuld klantenbestand of een succesvolle webshop zijn niet voldoende om kopers te overtuigen. U dient ook correcte jaarrekeningen te kunnen laten zien tot zo’n vijf jaar terug. Zorg dat de balans schoon is van bijvoorbeeld privéschulden en –bezittingen. Maak duidelijk hoe winstgevend uw bedrijf is en laat zien dat de onderneming kerngezond is. Soms kan de wijziging van de juridische structuur van het bedrijf aanzienlijke fiscale voordelen opleveren. Laat een kenner naar uw juridische structuur en uw balans kijken om er zeker van te zijn dat u uw bedrijf optimaal presenteert.
 4. Bepaal de waarde van uw bedrijf

  Als uw bedrijf er tiptop uitziet dan is het tijd om de waarde te bepalen. Daarvoor staan u diverse financiële rekenmethodes ter beschikking. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:
 • de activa-benadering die uitgaat van de balans van de te waarderen onderneming. Een veel voorkomende waarderingsmethode is de intrinsieke waarde methode: het verschil tussen de (markt)waarde van de bezittingen en de schulden van de onderneming, oftewel het eigen vermogen.
 • De inkomensbenadering die uitgaat van de financiële gegevens van de onderneming. Een veel voorkomende waarderingsmethode is de Discounted Cash Flow-methode (DCF-methode): deze methode maakt gebruik van prognoses voor de komende jaren van de onderneming op basis van kasstromen. Deze verwachte toekomstige vrije kasstromen worden contant gemaakt tegen de gewogen gemiddelde vermogenskostenvoet (WACC) onder aftrek van de marktwaarde van het rentedragend vreemd vermogen, vermeerderd met vrij uitkeerbare liquide middelen en niet aan de bedrijfsvoering dienstdoende activa.
 • de marktwaarde die uitgaat van een vergelijking ten opzichte van concurrenten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van meer openbare kengetallen en branchegegevens voor een vergelijkende marktwaardemethode en vergelijkbare transactiemethode.
 • Een combinatie is vanzelfsprekend ook mogelijk. Laat u hierbij adviseren door deskundigen.
 1. Bepaal de prijs

  Als u de waarde van uw bedrijf heeft bepaald, is het zaak om de prijs vast te stellen. Vraag u daarbij af wat de minimale prijs is waarvoor de onderneming weg mag en ga na wat een reëel maximum is voor de verkoopprijs. Het maakt uw onderhandelingspositie sterker en meer ontspannen: u kent de bandbreedtes.
 2. Zoek de perfecte koper

  Ga eerst na of er in uw omgeving een geschikte koper zit. Soms kunt u het bedrijf overdragen aan een kind of aan iemand in uw zakelijke netwerk. Lukt dat niet dan kunt u uw bedrijf te koop aanbieden op online platforms of andere bedrijfsnetwerken. Zorg dan dat u een stevig profiel heeft waarmee u mogelijke kopers prikkelt.
 3. Voer de onderhandelingen

  Als u een koper heeft gevonden kunnen de onderhandelingen beginnen. Zorg dat u alle stappen binnen het onderhandelingsproces vastlegt om onaangename verrassingen aan het eind te voorkomen. Laat een deskundige ook in een vertrouwelijkheidsovereenkomst vastleggen dat de potentiële koper zorgvuldig met vertrouwelijke informatie omgaat. Verder is het gebruikelijk om een intentieovereenkomst op te stellen. De koper zal de door u verschafte informatie laten controleren in een zogenoemd due diligence-onderzoek. Vervolgens volgt de belangrijkste stap in dit proces; het opstellen en uitonderhandelen van de koopovereenkomst.
 4. Verkoop uw bedrijf

  Als dan alle 7 stappen correct zijn afgewerkt, is het tijd voor die allerlaatste handtekening en de levering. Als er sprake is van een aandelentransactie zal een bezoekje aan de notaris nodig zijn om de verkoop en levering definitief te maken.

Het bedrijf waar u jarenlang uw ziel en zaligheid in heeft gestoken, verdient het allerbeste verkoopproces dat mogelijk is. Al is het alleen al, omdat u simpelweg de hoogste prijs wil voor uw onderneming zodat u financieel zoveel mogelijk van de verkoop profiteert. Omdat niemand overal expert in kan zijn loont het de moeite om een deskundige in te schakelen, die aan uw zijde staat en handelt uit uw belang. Zodat uw harde werken eerlijk wordt beloond.

Hoe kan een gespecialiseerde advocaat u als mkb’er helpen met een stappenplan bij een MKB bedrijfsovername?

Als mkb’er bent u gewend veel zelf te doen. In de loop der jaren heeft u zichzelf de meeste belangrijke vaardigheden wel aangeleerd, maar dan komt het moment dat u uw bedrijf wil verkopen. Daar heeft u nog geen ervaring mee. Natuurlijk kunt u veel zelf uitzoeken, maar toch: u wilt er wél het maximale uithalen en er zeker van zijn dat alles optimaal is geregeld. Daarom heeft u een bedrijfsovername-advocaat nodig die u helpt om dat doel te bereiken.

 

Over ons

Als bedrijfsovername advocaat zijn we sparringpartner voor kopers en verkopers. Op deze site delen we graag onze kennis. 

Thema's

Op weg naar overname succes

Staat u voor een overname? Als advocaat helpen we u kansen te benutten en valkuilen te ontwijken. Dat is wat we doen. Al meer dan 15 jaar.

Meer weten? Wij staan voor u klaar.

Wij denken graag met u mee. Vraag een vrijblijvend intakegesprek aan voor een eerste advies.