De 10 meest voorkomende onderwerpen in intentieverklaringen

Elke deal is anders en dus is ook geen enkele intentieovereenkomst hetzelfde. Een intentieovereenkomst is een soort voorovereenkomst waarin de uitgangspunten voor de verdere onderhandelingen over het definitieve overnamecontract staan beschreven.

Een intentieovereenkomst kent vele benamingen. Naast intentieovereenkomst worden ook wel de volgende termen gebruikt voor deze voorovereenkomst: termsheet, intentieverklaring, letter of intent, Memorandum of Understanding (MoA), Heads of Terms (HoT).

Sommige van deze voorovereenkomsten zijn al behoorlijk bindend, andere beduidend minder. Dat kunt u niet afleiden uit de benaming van deze voorovereenkomst, maar volgt uit de inhoud ervan.

Intentieovereenkomst

Hieronder de 10 meest voorkomende onderwerpen in termsheets, intentieverklaringen, Memorandum of Understanding en letters of intent, geschreven door Ernest Loor, advocaat en gespecialiseerd in ondernemingsrecht.

1. Dealstructuur

Omschrijving van de hoeveelheid aandelen (aantallen) die de koper wenst  te kopen in de onderneming (‘target’) in geval van een beoogde aandelentransactie of een omschrijving van de te kopen activa in geval van een beoogde activa / passiva – transactie en de koopprijs die de koper daarvoor wenst te betalen.

2. Betaling van de koopprijs

Wordt de koopprijs volledig in cash betaald bij de levering van de aandelen of activa? Of wordt een gedeelte van de te betalen koopsom ingehouden en vindt betaling hiervan later plaats, bijvoorbeeld als bepaalde doelstellingen zijn gerealiseerd (zgn. ‘earn out’). Gedeeltelijke verrekening van de koopprijs met een nog openstaande schuld is bijvoorbeeld ook mogelijk.

3. Dealzekerheid & intentieverklaring

Verbindt de koper nog allerlei opschortende / ontbindende voorwaarden aan het doorgaan van de transactie? Denk bijvoorbeeld aan (i) goedkeuring Raad van Commissarissen, (ii) instemming ondernemingsraad, (iii) conveniërend due diligence onderzoek, (iv) verkrijgen van financiering etc. etc. als ontbindende voorwaarden ten gunste van de koper om zo nog onder de deal uit te kunnen in een later stadium van het onderhandelingsproces. Hoe minder ontbindende / opschortende voorwaarden in de letter of intent zijn opgenomen, hoe meer dealzekerheid partijen hebben.

4. Aannames en uitgangspunten

Is de letter of intent zo ingekleed dat de koper zijn non-binding offer (niet bindend voorstel) nog baseert op allerlei aannames? Bijvoorbeeld: Ons voorstel is gebaseerd op de navolgende aannames en uitgangspunten: ....- de prognoses en forecasts over [ ] geven een getrouw beeld.... etc. En welke consequentie verbindt de koper hier dan aan als vervolgens blijkt dat hij/zij van onjuiste uitgangspunten is uitgegaan bij zijn bod? Korting op de koopprijs? Afbreken onderhandelingen?

5. Bestuur, Management en zeggenschap

Wat is de rol van de verkoper na de transactie? Blijft hij/zij als formeel bestuurder en/of manager aan de onderneming verbonden en welke managementvergoeding stelt de koper in het vooruitzicht? Heeft verkoper één of meer vetorechten voor bepaalde aandeelhoudersbesluiten als hij/zij na de transactie nog verbonden blijft aan de onderneming als minderheidsaandeelhouder?

6. Due diligence

Verlangt de koper nog een boekenonderzoek (due diligence)? Vaak wordt in de intentieovereenkomst kort de omvang van het due diligence onderzoek beschreven. Vindt er nog een uitgebreid of beperkt boekenonderzoek plaats en welke onderdelen van het bedrijf worden met name onder de loep genomen?

Soms vindt uitsluitend een financieel due diligence onderzoek op hoofdlijnen plaats, soms verlangt de koper ook een uitgebreid onderzoek, bijvoorbeeld op bepaalde milieuaspecten van de onderneming. Tenslotte wordt in de intentieverklaring ook vaak geregeld welke consequenties de koper verbindt aan een niet-conveniërend boekenonderzoek.

De koper probeert dan in de intentieverklaring vast te leggen dat hij/zij in dat geval het recht heeft om de onderhandelingen af te breken en/of een korting op de voorlopige koopprijs te bedingen.

7. Inhoud koopovereenkomst

Vaak probeert de koper in de intentieverklaring al een voorschot te nemen op de inhoud van de nog nader overeen te komen definitieve koopovereenkomst. Daarmee probeert hij/zij op voorhand eventuele discussiepunten al naar zich toe te trekken.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende opmerkingen in de letter of intent: ‘De koopovereenkomst zal de gebruikelijke garanties, vrijwaringen en te stellen zekerheden bevatten voor een transactie vergelijkbaar als deze’.

8. Tijdsschema en beoogde leveringsdatum

Om het overnameproces zo soepel mogelijk te laten verlopen nemen partijen vaak een tabel in de letter of intent op met een tijdsschema en takenlijst. Daar staat dan verder in beschreven wie wat wanneer doet en oplevert. Partijen proberen zo op een zo efficiënt mogelijke manier naar de beoogde leveringsdatum toe te werken en vertraging bij de overdracht te voorkomen.

9. Exclusiviteit

Vanaf het moment van ondertekenen van de letter of intent verlangt de koper vaak van verkoper exclusiviteit in het onderhandelingsproces zolang partijen met elkaar in gesprek zijn.

10. Kosten van partijen in verband met de beoogde overname

Draagt ieder van partijen de eigen adviseurskosten gedurende het verdere overnameproces en kunnen partijen op elk gewenst moment de onderhandelen afbreken zonder (gedeeltelijke) vergoeding van de kosten van de andere partij?

Of is het afbreken van onderhandelingen minder vrijblijvend, bijvoorbeeld omdat partijen een zogenaamde break-up fee zijn overeengekomen? Een break-up fee is een compensatie voor de gemaakte kosten die de afbrekende partij moet betalen aan de niet afbrekende partij als de onderhandelingen over de beoogde transactie stranden.­

Hulp nodig?

Heeft u nog vragen of hulp nodig bij het opstellen of beoordelen van een intentieovereenkomst? Neem direct vrijblijvend contact met ons op via 055-3031950. Wij helpen u graag.

Laat een reactie achter